Mijn Academie

De vernieuwde online leeromgeving ‘Mijn Academie’ biedt uw school de mogelijkheid om leerkrachten aan hun ontwikkeling te laten werken, in een eigen online academie.

Geselecteerd aanbod door de Rolf groep

Training

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De leerkracht krijgt inzicht in 21 Century Skills en hoe hij zijn onderwijs zo kan vormgeven dat ze gekoppeld worden aan lesstof.

Aanmelden

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

Basiscursus Meldcode voor leerkrachten - OinO

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken.

Aanmelden

E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Activerend lesgeven aan collega's (gratis e-learning ter introductie)

Werken vanuit een professionele leergemeenschap, ofwel ‘leren van elkaar’. Dit is hot item in het onderwijs op het moment. En ...

Aanmelden

Bezoeken van een netwerk- of professionaliseringsbijeenkomst

Vergroot je kennis en deel deze met collega’s.

Aanmelden

Totaal aanbod trainingen

Aanbod opleidingen schooljaar 2018-2019

Je wilt je ontwikkelen, maar je hebt het eigenlijk al druk genoeg. Ons e-learning aanbod van 4 SBU per cursus bespaart je tijd.

Naar het aanbod

Totaal aanbod e-learning

Aanbod e-learning 2018-2019

Herkenbaar? Je reageert op een collega op een (automatische) manier, maar eigenlijk ben je daar achteraf niet tevreden over.

Naar het aanbod

de Rolf groep Academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Meer over ons