Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Compleet (blended)

Blended learning door OinO-Advies

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindersmishandeling van kracht. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn sindsdien verplicht de meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Wanneer onderneem je actie? Welke stappen dien je te ondernemen? En wat kan een school hierin betekenen? Met deze vragen ga je tijdens deze training aan de slag.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en online ondersteuning in de vorm van interviews met een ervaringsdeskundige, theorie, vragen en diverse opdrachten.  

‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ wordt ‘blended’ aangeboden. Blended learning is een combinatie van digitale trainingsmethoden (e-learning) en klassikale praktijktrainingen. Door leerstof blended aangereikt te krijgen ontstaat een dynamische mix van leren.  

Wat je na deze training hebt geleerd: 

• Kennis over de wet Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling en bijbehorende aspecten 
• Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling begrijpen 
• Signalen, risico- en compenserende factoren herkennen 
• Gespreksvoering met leerlingen en ouders/begeleiders met betrekking tot dit zware onderwerp

Niveau: startbekwaam
Tijdsinvestering: 18 SBU
Register Leraar Registratienummer: XThdQFnWl5

400,00

Euro
Kopen
De praktijkbijeenkomsten worden in overleg gepland.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?