Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (basis): Meldcode en Definities

E-learning door de Rolf groep

Kindermishandeling is een ernstige zaak. Vandaar dat de wet ‘Meldcode Kindermishandeling’ is opgesteld. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Wat zijn definities van huiselijk geweld en kindermishandeling? Welke basiskennis heb je als leerkracht nodig?

Je gaat zelfstandig online aan de slag. Een ervaringsdeskundige, zelf slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling, neemt je mee in haar ervaringen, en legt uit hoe belangrijk de rol van de leerkracht is bij het opvangen van signalen. Haar verhaal is volledig op beeld vastgelegd. Daarnaast verwerk je de aangeboden theorieën aan de hand van diverse vragen en opdrachten.

Deze training vormt de basis voor de vervolgtrainingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verdieping): Signaleren en Gespreksvoering' en 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gevorderd): Handelen bij zorg'. We adviseren je na de basistraining eerst de verdiepingstraining te volgen, alvorens je start met de gevorderdentraining. Lees hier verder >.

Wat je na deze online training hebt geleerd:

• Wat de Wet Meldcode inhoudt en uit welke stappen deze bestaat
• Hoe de Meldcode op jouw school is geïmplementeerd
• Definities van kindermishandeling en huiselijk geweld

Niveau: startbekwaam
Tijdsinvestering: 3 SBU

25,00

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?