Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gevorderd): Handelen bij zorg

E-learning door OinO-Advies

Hoe onderneem je actie bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? In hoeverre voldoet jouw school aan de minimumeisen vanuit de wet?

Deze online training vormt het vervolg op 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verdieping): Signaleren en Gespreksvoering'. We adviseren je eerst deze verdiepingstraining te volgen, alvorens je start met deze gevorderdentraining. Lees hier verder >.

Wat je na deze training hebt geleerd: 

  • De sociale kaart van jouw school in kaart brengen
  • In hoeverre jouw school voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in de wet met betrekking tot protocol, deskundigheid en verwijsindex
  • Hoe je je kennis rondom dit thema op peil houdt

Niveau: gevorderd
Tijdsinvestering: 2 SBU

40,00

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?