E-learning Basismodule Google Classroom

E-learning door Instruct

Google Classroom is een Learning Management Systeem. Als docent kun je groepen aanmaken waar leerlingen zich bij aan kunnen sluiten. Een docent kan er communiceren met zijn leerlingen door mededelingen te plaatsen of vragen te stellen. Een docent kan ook opdrachten plaatsen voor leerlingen. Met die opdrachten kunnen bestanden, video’s en bijvoorbeeld links worden toegevoegd.

Door inleverdata mee te geven kun de docent plannen wanneer werk ingeleverd moet zijn. Bij het uitvoeren van opdrachten kan de docent realtime meekijken en ondersteuning bieden aan leerlingen.

De docent kan ingeleverde opdrachten bekijken, beoordelen van feedback voorzien en terugsturen naar de leerling.

In deze cursus, bedoeld voor docenten, komen de verschillende mogelijkheden van de Google Classroom aan de orde. Na het doorlopen van deze cursus kan de cursist bovengenoemde applicatie gebruiken in zijn of haar dagelijkse onderwijspraktijk.

Studiebelasting: 8 uur

Google Classroom verkennen en inrichten

- De mogelijkheden van Classroom verkennen
- Lesgroepen maken
- Lesgroepen inrichten
- Lesgroepthema’s aanpassen 

Communiceren met leerlingen
- Mededelingen maken
- Vragen maken
- Opdrachten maken met bijgevoegd bestand
- Realtime meekijken bij het maken van een opdracht
- Opdrachten maken zonder bijgevoegd bestand
- Opdrachten beoordelen 

Chrome Extensies
- Chrome Extensies toepassen
- Webextensie Share to Classroom installeren en gebruiken
- Webextensie Webcam Record installeren en gebruiken
- Webextensie Office Edotor installeren en gebruiken
- Webextensie InsertLearning installeren en gebruiken
- Rubrics maken met behulp van Doctopus en Goobric
- Webextensie Read&Write installeren en gebruiken

Integratie met Classroom

- Kennismaken met educatieve apps met een koppeling naar Classroom
- Kennismaken met GeoGebra 
- Kennismaken met Blendspace
- Kennismaken met Quizlet

Naar aanleiding van uw aanmelding ontvangt u binnen 5 werkdagen een bericht met inloggegevens voor de aangekochte training. Hierna kunt u starten met de e-learning. Deze e-learning heeft een geldigheid van 1 jaar. 

30,00

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?