Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld - dRg

Training door De Rolf groep

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak voor, maar toch heeft niet iedere leerkracht er dagelijks mee te maken. Iedere school / bestuur dient te beschikken over een eigen Meldcode: gebaseerd op het basismodel maar toegeschreven naar de eigen instelling. Verder is het belangrijk dat iemand binnen de school kennis en expertise heeft en houdt om leerkrachten van advies te voorzien als dit moeilijke onderwerp speelt: de Aandachtsfunctionaris.

Bijeenkomst 1: 
- Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
- Meldcode en meldplicht
- Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
- Meldplicht en meldcode
- Doel en stappen van de meldcode
- Signalen en vermoedens concreet beschrijven 

Bijeenkomst 2:
- Werken met het afwegingskader
- Gespreksvoering: emoties in het gesprek
- Samenwerking met Veilig Thuis 

Bijeenkomst 3:
- Protocol meldcode binnen jouw organisatie
- Informeren van ouders over de meldcode en het protocol
- Implementeren van de meldcode binnen jouw school 

Bijeenkomst 4:
- Begeleiden van collega’s bij het werken met de meldcode
- Inspectie
- Verwijsindex 

Bijeenkomst 5:
- Kernkwaliteiten voor een aandachtsfunctionaris
- Feedback op jouw protocol
- Keurmerk, LVAF 

Doelgroep:  
- Nieuwe en aankomende aandachtsfunctionarissen  

Duur:
5 dagdelen van 3 uur


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?