E-learning: Professioneel Pedagogisch Beleidsmedewerker

E-learning door de Rolf groep

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

De training Professioneel Pedagogisch Beleidsmedewerker van de Rolf groep is een onlinetraining (e-learning) en bestaat uit drie modules. Als afsluiting is er een persoonlijk coachingsgesprek.
De uitgangspunten van deze training zijn de primaire taken van de pedagogisch beleidsmedewerker: (1) Ontwikkelen en invoeren van het pedagogisch beleid en (2) Coachen van pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden.    

De werkzaamheden hebben een cyclische aard, waardoor evaluatie en borging vanzelfsprekend zijn en tevens basis voor het maken van de plannen. De PDCA-cyclus is basis voor deze online training.  
Verschillende werkvormen worden beredeneerd ingezet om de modules van de training op te bouwen en sluiten aan bij het verwerven van kennis en vaardigheden.    

Deze training gaat in op beleidsmatige keuzes in coaching van pedagogisch medewerkers en sluit aan bij de training Professioneel Pedagogisch Coach | de Rolf groep. Deze training, de training Professioneel Pedagogisch Beleidsmedewerker, is een op zichzelf staande training.

Duur: totaal 36 uur, waarvan 12 uur online, 12 uur zelfstudie, 10 uur voor opdrachten, 2 uur coachingsgesprek.  
Doelgroep: Pedagogisch medewerker, Pedagogisch Coach 

Deze training is geaccrediteerd door het FCB.

Deze branche erkende Scholing voor Pedagogiek 0-13 jaar omvat de volgende leerdoelen:
• Kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang;   
• Kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties;   
• Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang;   
• Vaardigheid van vertalen pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker;   
• Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan.
   


225,00

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?