E-learning: AVG - de Rolf groep

E-learning door de Rolf groep

Privacy op school gaat over de gegevensbescherming van leerlingen, hun ouders en de professionals. Deze bescherming van gegevens wordt geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG.

Iedere professional in het onderwijs heeft kennis van de AVG en weet hoe hiermee om te gaan. In deze e-learning leer je over de onderdelen van de AVG en wat dat betekent voor jouw praktijk. De e-learning bestaat uit 4 onderdelen: introductie, AVG beleid, oog voor datalekken en risico’s beperken.

  Wat je leert in deze e-learning: 

• Wat is de AVG en wat betekent de wet voor jou;
• Hoe je de AVG toepast in jouw praktijk;
• Welke taken en verantwoordelijkheden er zijn binnen jouw organisatie;
• Hoe moet je handelen bij een datalek. 

50,00

Euro

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?