Bouwhoek: De Boer

Lesbrieven door de Rolf groep

Ik ben de boer en jij de boerin!

Spelen is een middel om te leren. Jonge kinderen spelen graag in de bouwhoek. De blokken van de Haagse Set staan centraal bij het spelen en leren in deze spelactiviteiten aansluitend bij bouwen en ruimtelijke oriëntatie.

De serie ‘5x spelen in de bouwhoek als …’ bestaat uit 10 delen. In ieder deel wordt een beroep beschreven dat zich uitstekend leent voor rollenspel. In dit deel spelen de kinderen het beroep: de boer.  

De spelactiviteiten beschrijven de start van het spelen, doelen rekenen en taal, woordenschat, materialen en een spelbeschrijving. Aansluitend beeldmateriaal en bijlagen maken de spelactiviteiten direct te gebruiken in jouw praktijk. Het beroep boer past binnen de thema’s de boerderij, beroepen, het platteland of de seizoenen.

Klik hier om aan te kopen


4,95

Euro

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?