E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Activerend lesgeven aan collega's (gratis e-learning ter introductie)

Werken vanuit een professionele leergemeenschap, ofwel ‘leren van elkaar’. Dit is hot item in het onderwijs op het moment. En ...

Aanmelden

Deelnemen aan intervisie

Tijdens intervisiegesprekken met teamleden leer je van en met elkaar. Aan de hand van gestructureerde gesprekken kom je samen tot ...

Aanmelden

De instructietafel effectief inzetten

De instructietafel inzetten voor verschillende vormen van extra begeleiding.

Aanmelden

Een conflictoplossend gesprek voeren

Begeleiden en bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.

Aanmelden

Een klassengesprek voeren

Begeleiden van een veilig en gestructureerd klassengesprek.

Aanmelden

Een uitdagende leeromgeving creëren

Het inrichten en organiseren van je klas.

Aanmelden

Het zelfvertrouwen bevorderen

Het zelfvertrouwen van een kind is een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor heeft een kind vertrouwen ...

Aanmelden

Klassenafspraken hanteren

Hoe effectief klassenmanagement de afspraken met leerlingen kan ondersteunen.

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (basis): Meldcode en Definities

Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindersmishandeling van kracht. Professionals, waaronder leerkrachten, zijn sindsdien verplicht ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gevorderd): Handelen bij zorg

Hoe onderneem je actie bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? In hoeverre voldoet jouw school aan de minimumeisen vanuit ...

Aanmelden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verdieping): Signaleren en Gespreksvoering

Wat zijn signalen van geweld in huiselijke kring? Hoe weeg je of je actie moet ondernemen? Welke stappen dien je ...

Aanmelden

Microsoft Office 365 voor beginners

Microsoft Office 365 biedt handige tools om efficiënt te werk te gaan. Schrikken termen als OneDrive, Cloud en BCC je ...

Aanmelden

Professioneel communiceren met ouders

Het voeren van een probleemoplossend, slecht nieuws en 10-minuten gesprek.

Aanmelden

Professionele ontwikkeling

Als leerkracht ben je continu in ontwikkeling. Er wordt ook behoorlijk wat van je verwacht. Waar loop je in je ...

Aanmelden

Projectmatig werken

Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van projectmatig werken in klas.

Aanmelden

Sharepoint

Sharepoint is de online samenwerkplek van Microsoft Office 365. Tijdens deze dynamische training leer je onder andere bestanden delen met ...

Aanmelden

Toepassen van coöperatieve leervormen in de klas

Samenwerken is een onmisbare competentie in onze samenleving. Samen kom je tot nieuwe inzichten en samen los je vraagstukken sneller ...

Aanmelden

Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Mogelijke onderwerpen, lesvormen en struikelblokken.

Aanmelden

Zelfstandig werken in de klas

Bevorder de zelfstandigheid van de leerlingen.

Aanmelden

Zuludesk Management

The tablet is making his entry into a lot of classrooms these days! ZuluDesk Management is an online application that ...

Aanmelden

Zuludesk Teacher

De tablet is bezig aan een opmars in klaslokalen. Toch brengt het gebruik ervan ook nadelen met zich mee. Voor ...

Aanmelden