AOS-Partners


De AOS-scholen en -instituten werken als gelijkwaardige partners samen op de volgende gebieden:


  1. Het opleiden,begeleiden en beoordelen van studenten;
  2. Het begeleiden van startende docenten;
  3. Het professionaliseren van docenten;
  4. Het uitvoeren van praktijkonderzoek gericht op ontwikkeling van het onderwijs op de school en de lerarenopleiding;
  5. Het delen van kennis.

AOS-scholen

          Amadeus Lyceum                Het Baarnsch Lyceum            Cals college            Groevenbeek College

          CL Veenendaal                   Jordan Montessori Lyceum          O.R.S. Lek en Linge          Minkema College

                   Scala College                  UNIC                          Vathorst College                         De Werkplaats


AOS-instituten


  1. Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht) dat de lerarenopleidingen HBO op bachelor- en masterniveau uitvoert;

  2. Graduate School of Teaching (GST, Universiteit Utrecht) die de een- en tweejarige educatieve master uitvoert en op bachelor niveau de educatieve minor.

  3. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht die drie docentopleidingen kent: docent beeldend, docent theater en docent muziek en een master kunsteducatie.

   Hogeschool voor de Kunsten               Hogeschool Utrecht                              Universiteit Utrecht