U-talent

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en bijna 50 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel van U-Talent is om het regionale bètaonderwijs in het VO én in de bachelor van het HO te versterken en de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren. Sinds schooljaar 2017/2018 richt U-Talent zich echter niet meer exclusief op bèta en techniek: de Faculteit Geesteswetenschappen organiseert masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij in samenwerking met de faculteiten Sociale Wetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

U-Talent organiseert activiteiten voor docenten en voor leerlingen. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk voor partnerscholen, aan andere activiteiten kunnen anderen ook deelnemen.